कर्मचारी वेतन

KV ONGC ANKLESHWAR
S.NO. STAFF CODE NAME OF THE EMPLOYEE DESIGNATION OF THE EMPLOYEE PAY BAND 
1 2262 SH MANISH JAIN Principal 15600-39100
2 12481 MRS SUMAN JAISWAL PGT HIN 15600-39100
3 12399 SH C M SHARMA PGT PHY 15600-39100
4 53945 MS SAPANA TEMBURNE PGT CHE 9300-34800
5 53962 SH KAPIL SEHGAL PGT COMP SC 9300-34800
6 13396 MS PREETI SHRIVASTAV PGT ENG 9300-34800
7 31263 SH V S RAJPUROHIT PGT HIST 9300-34800
8 12416 SH H C PATHAK PGT MATH 9300-34800
9 1575 SH R P TIWARI TGT SKT 15600-39100
10 4910 SH RAMESHWAR PRASAD TGT HIN 9300-34800
11 13435 SH C P SINGH TGT ENG 9300-34800
12 50793 SH R K PARMAR TGT ENG 9300-34800
13 17062 SMT LEELAWATI MODI WET 9300-34800
14 46695 SH SATISH CHANDRA YADAV TGT SC 9300-34800
15 61590 SMT ISHIKA PATEL TGT SC 9300-34800
16 48289 SMT KRISHNA NAG TGT ART 9300-34800
17 62662 SH ANIL KUMAR TGT P&HE 9300-34800
18 38040 SH P B PRASAD H M 9300-34800
19 12408 SMT JAZI SAM PRT 9300-34800
20 13424 MRS BHAVNA PANDYA PRT 9300-34800
21 12406 SMT GANGA BHAGIRATHY PRT 9300-34800
22 55380 SH KAMLESH SOLANKI PRT 9300-34800
23 44010 SH ANIL R VASAVA PRT 9300-34800
24 44432 SMT FALGUNI PARGI PRT 9300-34800
25 54167 SMT RANJANA PANT PRT 9300-34800
26 53423 SH UJMESH CHOUDHARY PRT 9300-34800
27 45357 SMT TASLEEM VOHARA PRT 9300-34800
28 48288 MS MONIKA DODIYA PRT 9300-34800
29 45350 SH SOHEL VAHORA PRT 9300-34800
30 44893 SMT SOMA KUMARI Librarian 9300-34800
31 38766 SH SACHIN PARDESHI Music Tr. 9300-34800
32 12387 MS JYOTI KAYASTHA LDC 5200-20200
34 13327 SH K L PATEL Sub staff 5200-20200
35 12381 SH MANGAL BHAI Sub staff 5200-20200
36 13411 SH B K SOLANKI Sub staff 5200-20200
37 12216 SH VINOD FANASIA Substaff 5200-20200
38 12380 SH K C PARMAR Sub staff 5200-20200